Klarsynt healer

Hvordan er jeg klarsynt ?

febr_2012Jeg kan beskrive det enkelt ved å si at jeg er åpen for informasjon som kommer via «sjette sansen». Sagt på en annen måte kommuniser jeg gjennom «andre bevissthetsnivåer» og får informasjon på den måten. På en måte fungerer jeg som en mottaker og sender på energiplan. Når jeg ønsker å «lese» informasjon tydeligere tuner jeg meg mer inn på det jeg skal vite mer om, mennesket, dyr eller gjenstand. Når jeg sier tuner mer inn, vil det si at jeg forsterker forbindelsen  ved å «koble» meg mer på. På en måte kan jeg si at jeg setter meg selv i en slags skanning modus. Jeg føler det meste på energiplan, og oppfatter mer informasjon fra omgivelsene enn gjennom de fem vanlige sansene  Jeg ser/ føler/ hører på et indre plan. Når jeg  «ser» informasjon, kommer det i form av bilder eller film.

Hvordan startet jeg med healing ?

Jeg oppdaget mine healing evner i 1984 etter at en indre stemme sa jeg skulle gå i gang, ca 5 år etter at jeg oppdaget de andre evnene. Første gang jeg healet, dvs koblet meg på et annet menneske, fikk jeg «nedlastet» et system som gjorde at jeg begynte å se og føle energiene i  kroppen. Siden den gang har jeg alltid kunnet «lese» informasjonen fra omgivelser , mennesker, dyr og planter. I begynnelsen måtte jeg jobbe med øynene igjen, fordi vanlige synsinntrykk forstyrret evnen til å oppfatte informasjonen, det samme gjaldt lyder, musikk, radio eller hvis andre personer sto for nærme meg under healingen. Jeg gikk gjennom en 2 års prosess hvor jeg ble mer og mer bevisst informasjonen som kom fra underbevisstheten og etter ca 2 år, gikk ting automatisk. Med det mener jeg at jeg slapp å tå konsentrere meg fordi informasjonen fløt fritt. På en måte setter jeg meg i to bevissthetstilstander samtidig..

Legg igjen en kommentar