Regresjonsterapi

PS! Jeg tilbyr regresjon fra januar 2017

Regresjonsutdanning tok jeg med Steve Burgess i 2015. Denne utdanningen er en videreutdanning innen Hypnoterapi.

Ordet regresjon betyr tilbakevending til et tidligere stadium. Det kan være forskjellige grunner til at man ønsker å gå tilbake: løse opp i blokkeringer som skyldes spesifikke hendelser man har bevissthet om fastlåste følelser som man ikke vet hvor stammer fra Løse opp trauma som ikke kan relateres til nåværende liv Finne ut hvem man har vært i tidligere liv Finne ut om man har hatt tidligere liv med spesielle personer. Regresjonsterapi  er en tilleggsmodul og sertifisering innen Hypnoterapeut utdanning.

Hva er regresjon

Regresjon er en tilbakeføring av sinnet til tidligere hendelser ved hjelp av ulike teknikker. Denne terapiformen bygger på antakelsen om at alt man har opplevd tidligere, ligger lagret på det ubevisste planet og kan hentes fram igjen. Det gjelder selv om man har glemt eller fortrengt det som har skjedd. Hvor langt tilbake i tid En person kan i regresjon oppleve å komme tilbake til hendelser fra barndom, fødsel, fostertilværelse eller tidligere liv. Det er naturlig nok omstridt om det virkelig er tidligere liv som oppleves i regresjon. Den enkelte får ta stilling til det i samsvar med sitt eget livssyn.

Hensikten med regresjon

Noen prøver regresjon fordi de ønsker å få innsikt i tidligere liv. Andre prøver regresjon for å få fram i lyset gamle hendelser som er fortrengt, slik at hendelsene kan bli bevisstgjort på nytt og bearbeidet. Bare det å gjenoppleve hendelser fra fortiden kan i seg selv ha en terapeutisk effekt. Det er ofte ikke mulig å si med sikkerhet om opplevelsene i en regresjon er autentiske, men virkningene av regresjonen synes å være uavhengig av det. Erfaringsmessig kommer personen i kontakt med og får bearbeidet problemstillinger som har en klar overføringsverdi til personens nåværende livssituasjon.

Hvordan utføres regresjon

Regresjonsterapeuter benytter ulike teknikker. Det er vanlig å bruke forskjellige former for avspenning av kropp og sinn, for eksempel autogen trening, pusteøvelser eller nedtelling. Belysningen i rommet er gjerne dempet, og noen terapeuter benytter også avslappende bakgrunnsmusikk.Terapeuten gir veiledning og stiller ofte spørsmål underveis i prosessen. Det er en nokså vanlig oppfatning at man må bli hypnotisert for å kunne gå inn i en regresjon, men det er ikke tilfelle.

Hva skjer under regresjon

Den som ledes gjennom en regresjon, vil som regel ha en opplevelse av å være to steder på en gang: i rommet sammen med terapeuten, og i kontakt med tidligere hendelser som utspiller seg på det indre planet. Kontakten med de tidligere hendelsene kan innbefatte bilder, lyd og kroppslige fornemmelser. Noen opplever scener og historier som er sterke og klare, mens andre har vagere opplevelser. Merk: Terapeuten kan sjelden forutsi hva en person vil oppleve under en regresjon. Noen ganger kan regresjon føre til at man kommer i kontakt med hendelser som vekker sterke følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner. Personer i psykisk ubalanse bør ikke foreta regresjoner. Kilde: Anne Helene Grøntoft , veileder i selvutvikling

Kilde: Alternativmedisin.no

Legg igjen en kommentar