Teta Healing

Hva er Tetahealing?

Timagine_dream_itheta-healing er en alternativ behandlingsform som er utviklet av amerikanske Vianna Stibal. Teoriene bak Theta-healing har sin rot i vitenskap om hjernebølger, der nervecellene i hjernen kommuniserer via elektriske signaler i bestemte frekvensmønstre. Grunnlegger Vianna Stibal Vianna Stibal, som fikk kanalisert metoden Theta healing, hevder at hun har behandlet over 40.000 klienter siden den gang.

ThetaHealing er en healing metode som brukes på fysiske, mentale, emosjonelle og nedarvede begrensninger. ThetaHealing gir oss et verktøy til å kvitte oss med gamle mønstre som vi kanskje har båret på i årevis, til og med fra fortiden. Metoden kan brukes på utallige temaer i livet for å bringe fram glede, transformasjon og utvikling. Thetahealing ™ er en teknikk som lærer deg hvordan du kan ta i bruk din naturlige intuisjon. Prinsippet i Thetahealing er å endre hjernens bølgesyklus og å inkludere «Theta» tilstand, og på den måten kunne skape en umiddelbar fysisk og emosjonell forandring. Når vi jobber med Thetahealing, visualiserer vi at vi går opp over vårt eget hode som en lysball helt til vi kommer til «skaperen av alt som er», det er herfra vi kan utføre healinger som er utenfor det rasjonelle og det som vi tenker er normalt.

Theta hjernebølger under Thetahealing? .

Hjernebølgene finnes i fem forskjellige frekvenser:beta,alfa,the

ta,delta og gamma. Disse hjernebølgene er i kontinuerlig bevegelse.Hjernen produserer ustanselig bølger på alle frekvensene.Alt du gjør og sier reguleres av hjernebølgenes frekvens. Det er imidlertid ikke vitenskapelig belegg i den videre hypotesen om at man kan helbrede alvorlige sykdommer bare ved å stimulere hjernen til et bestemt bevissthetsnivå der den kommuniserer i frekvensområdet theta.

Forbehold

Jeg stiller hverken diagnoser eller behandler spesifikke lidelser eller problemer. Jeg jobber på energiplan. Healing erstatter ikke skolemedisin/legehjelp og spørsmål vedrørende medisinsk vurdering må eventuelt tas opp med din lege. Eventuelt bruk av medikamenter må fremdeles samordnes etter avtale med din lege.

Legg igjen en kommentar