Hva er telepati

iStock_000003243443XSmallI forbindelse med telepati dreier det seg om overføring av tankeimpulser på energiplan via det eteriske legemet. Det eteriske legemet er et ikke fysisk legeme som er en del av det vi kaller aura, og som er forbundet med alt levende. Via dette er vi også forbundet med hverandre.Det er et energilegeme som består av elektromagnetiske impulser som blant annet er med på å styre det autonome nervesystemet. Dette legemets funksjon er å motta energi impulser fra en eller annen kilde, og via disse strømninger sette seg i aktivitet. Det eteriske legemet er altså ingenting annet enn energi. Energistrømningene påvirker deretter det fysiske legemet og setter i gang en aktivitet av en eller annen art. Styrken på disse stømningene varierer med den mentale styrken til den som har satt det i gang. Det vil si hvor handlekraftige impulsene er.Gjennom det eteriske legemet sirkulerer det altså energi, som kommer fra en eller annen bevissthet.Vi påvirker hverandre hele tiden på det eteriske plan uten å tenke over det. Samtidig har enkelte mennesker evnen til å fokusere og dermed konsentrere sine tanker, og rett og slett skape en bevisst aktiv tanke med spesifikt innhold som  blir styrt i den retningen det er ment for. En slik bevisst telepatisk tanke påvirker i mye større grad. Kun de som har vet hva det vil si å konsentrere seg på en slik måte, gjerne via meditasjon, og  som kan holde tankene fokusert vil kunne forstå samspillet mellom tankestyrte energier.Den telepatiske kommunikasjon finnes i flere former og involverer alltid energisenteret solar plexus:

  • Tankestrømmen går til solar plexus mellom to mennesker når tenker på et  mer ubevisst plan. Det vil si på et vanlig følelsesmessig og ubevisst måte.
  • Tankestrømmen vil og kunne gå fra en som kan kalles en «solar plexus person » og en annen som tenker på et høyere og mer bevisst telepatisk plan som har det man kan kalle  halsens enrgisenter aktivisert.
  • Tankestrømmen som går mellom to bevisste tenkere som begge fungerer som sendere og mottakere. Dette blir kommunikasjon på et rent mentalt plan.
    Telepatisk virkning

Telepati og de beslektede krefter vil først bli forstått når man har fattet energiens, og strømningens natur. Vi har forskjellige typer telepati, sagt på en annen måte :

  • Instinktiv telepati, den ubevisste. Denne er basert på energi impulser som kommer fra et eteriske legemet og skaper inntrykk i et annet.
  • Mental telepati, den bevisste og kontrollerte. Denne evne er det flere som har, og den kan misbrukes.De vet hvorfor, hva, og hvordan.
  • Intuitiv telepati, den intuitive. Denne evne har de personer som intuitivt er i stand til å finne svar relatert til ting de ikke kan vite. De vet, men ikke nødvendigvis hvorfor.

Legg igjen en kommentar