Hva er på den andre siden?

Hva er vi egentlig?

Vi består alle av en del fysiske celler, mye væske og av energi, energi fra flytende til gassform. Energikroppen, auraen holder liv i den fysiske kroppen, og alle nerve og tankeimpulser samt følelser går via denne. Hva skjer egentlig når vi dør og etterpå? Skjer det ingenting, blir det svart? Råtner vi ganske enkelt i jorden eller er det et liv etterpå? Finnes det en energiverden hvor vi lever videre i en annen eksistensform? Et liv uten kropp men med tanker og følelser, eksisterer det? Beholder vi vår identitet og form slik som klarsynte og medium opplever det når de kommuniserer med den andre siden? Får vi et liv i en verden av energi med bølgelengder og ulike frekvens nivåer?

fjernhealingFrekvens

Enhver tanke har sin egen bølgelengde sammen med følelsen den vibrer på. Dette kan vi kalle en frekvens. Et menneskes sjel og personlighet består av millioner av frekvenser som til sammen utgjør en stor identitets-frekvens, vår personlighet. Enhver sjel er sammensatt av tusenvis av tanker og mange positive og negative følelse. Den får sin egen personlige vibrasjon som kan gjenkjennes. Vibrasjonen kan og gjenkjennes av oss som fremdeles er knyttet til en fysisk kropp. Det er nok vanskelig å akseptere en slik tanke for en som aldri har reflektert i den retning, samtidig kan det og virke skremmende. For de fleste av oss betyr det å miste kontroll over synet på virkeligheten er. Vår oppfatning av virkeligheten har med hvordan vi tolker verden rundt oss. Vi filtrer mye av informasjonen i forhold til tillærte tankemåter. Hva som er normalt er akseptabelt og trygt. Når ting ikke er rasjonelle og logiske ut i fra det vi har lært avviser mange det fordi det blir for stort og «svevende». Man må endre på virkelighetoppfattelsen for å forstå dette med energier.

 

Vi er redde for det vi ikke forstår

Det vi gjør i stedet er å stoppe disse tankene, fordi det er tryggere. Dermed går vi glipp av halve livet og er redde for døden. Så uten å være klar over det, skaper vi en masse problemer for oss selv. Vi greier nemlig ikke å finne oss selv og den ideelle harmonien mellom sjel og legeme uten å gå i denne retning. Vi skaper hele tiden stressituasjoner i vårt tankemønster fordi vi mangler kontakt med vårt sanne selv, vår sjelside. Vi er alle søkende og mer eller mindre nysgjerrige og kreative. Allikevel bruker vi alt for mye av vår energi på å tilfredsstille våre indre lengsler og behov med det vi kan finne og eventuelt skape i vår materielle verden, i stedet for å søke i åndelig retning.

Hvor mange mennesker har ikke problemer med seg selv i våre tider? Nerveproblemer og angst har blitt en folkesykdom. Mennesker som har stor følsomhet, som er sensitive, og som mottar sterke vibrasjoner fra den andre siden eller på energiplan rundt oss, får lett angstproblemer når de ikke greier å tolke og forstå hvordan og hvorfor de ser, hører og føler ting. En lege eller psykolog i dag vil si de har mistet grepet på virkeligheten og er psykisk syke. Deretter får de en behandling som totalt avviser at informasjonen er reell, det eller beroligende medikamenter som demper signalene de oppfanger. Når det er noe vi ikke forstår med logikk så blir vi redde eller til og med irritert og sinte. Når så legene ikke forstår «det store bildet» og nok til å hjelpe oss kaller de det ofte nerver og psykisk ubalanse .

 Er livet etter døden det egentlige livet?

valleyOfDeathLivet er som en skole med mange forkjellige klassetrinn, og vi utvikler oss sjelelig for hvert nye liv. Dessverre, og heldigvis for noen så husker vi sjelden bevisst noe fra de tidligere livene. Så all motgang og kamp med smerter og sorg kan vi ikke huske bevisst, men vi kan gjerne ha traumer og fobier vi ikke forstår, som kan trigges fra tragiske hendelser i tidligere liv. Erfaringene vi gjør og utviklingen vi har ligger gjemt og er med på å skape våre drømmer og idealer i nye liv. Vi har alle våre skjulte egenskaper og kapasiteter. Vi har alle mange muligheter.

Mellom livene kan det faktisk gå lang tid, men noen av oss blir reinkarnert nesten umiddelbart etter en fysisk død. Dog for de som venter i flere hundre år, hvor oppholder de seg i mellomtiden, og hvordan lever de? Det er jo spørsmål de fleste stiller seg etter å ha akseptert reinkarnasjonsteorien. Vi oppholder oss og lever i en ikke-fysisk verden hvor vi lærer og utvikler oss på andre plan og andre måter enn her. Vi har ingen materielle behov lenger og ingen behov for fysisk føde. Vi lever på forskjellige energiplan avhengig av hvor langt vi har kommet i den åndelige utvikling. Vi lever i en verden uten sjalusi og misunnelse, uten fordømming av hudfarge, uten sosiale forskjeller og status, uten penger og materiell rikdom, uten ærgjerrighet og ambisjoner, samt mye annet som kun er tilknyttet våre fysiske liv.

Så uten alle våre fysiske behov her og alt det som følger med av både positive og negative følelser, står vi tilbake i den åndelige verden med kun våre blottlagte og nakne sjeler. Der har vi ingen fasader vi behøver å gjemme oss bak, eller masker vi trenger å bære. Der er vi den vi egentlig er med den fulle dybde og sannhet av det som bor i oss på sjelenivå. Vi føler, vi lytter, vi tenker, men på et helt annet plan. Vi er i en annen dimensjon, vi er på den andre siden.

Tror du på livet etter døden?

Tenk så herlig og mye lettere livet ville være hvis vi kunne akseptere at vi lever på forskjellige plan i samme verden. I en verden med flere dimensjoner hvor det er fullt mulig. Da vil det si at døden ikke er slutten men fortsettelsen på livet og det egentlige livet. Da vil det si at livet her bare er et kort opphold i forhold til det store hele. Mange mennesker har problemer med å snakke om døden fordi de frykter den. Det hadde kanskje og jeg gjort hvis jeg trodde at døden var slutten, men det gjør jeg ikke. Jeg er overbevist om at vi fortsetter å leve ut forbi de fysiske grenser.

Legg igjen en kommentar