Reinkarnasjon

iStock_000001900122XSmallHar vi liv mellom livene?

Personlig har jeg trodd på reinkarnasjon i over 30 år, og er overbevist om at sjelen lever videre på et annet eksistensnivå. Når man er klarsynt og kommuniserer med den andre siden går man fra tro til viten. Vi lever på flere plan og vi har flere velkjente medium som snakker med de som har krysset over til den andre siden. Jeg kan jo nevne Lisa Willams   og Colin Fry  som de mest kjente. Les artikkel om den andre siden og liv etter døden.

Hva går det ut på?

Reinkarnasjonen går ut på at den menneskelige sjel  går over i en ny kropp etter døden. Det samme gjentar seg når også denne kroppen dør, og slik fortsetter det om og om igjen inntil sjelen har nådd en tilstand av åndelig fullkommenhet. Tilhengerne av denne læren ser på den åndelige sjel som det egentlige menneske. Kroppen er bare et hylster som sjelen bor i. Når døden inntreffer, kaster mennesket hylsteret av seg og går inn i et nytt hylster, en ny kropp. Hva du vil komme til å oppleve av gleder og lidelser i ditt neste liv er avhengig av hvor godt og ondt du har levd i dette livet. Denne sammenhengen mellom gjerninger og livsskjebne blir kalt «karma». Dr. Ian Stevenson’s mener å ha bevist reinkarnasjon. Han har studert over 3000 tilfeller. Les mer om hans forskning. Han var tidligere leder for Department of Psychiatry ved universitetet i Virginia

Det finnes mange vel dokumenterte historier

Det eksisterer flere veldokumenterte historier om mennesker også barn som hevder å ha levd før. I flere av disse tilfellene stemmer fakta utrolig godt ved nærmere undersøkelser. Det mest interessante er de mange barn som forteller at de bodde et annet sted, hva de het og med god informasjon om familien de hadde. Les historien om James., en liten gutt som kunne gi mange fakta om en flyver som døde lenge før hans fødsel.

Hva med karma?

Reinkarnasjon henger nøye sammen med karma, loven om årsak og virkning. Begge disse aspektene gjør livet på jorden til en skole hvor det viktigste er å lære å gi kjærlighet. karma betyr hjul og prinsippet betyr at «Det du så vil du høste».

Legg igjen en kommentar