Hva er virkelighet

De fleste av oss stiller før eller siden spørsmålene: ”Hvorfor lever vi? Hvorfor er vi her? Hva er egentlig meningen med livet? De fleste av oss opplever mer motgang og smerte enn medgang og gleder. Vi er ikke før kommet oss av en stormbøye før vi blir kastet inn i den neste. Vi snakker om skjebnens luner og livets ironi.  Les om å være metafysiker og hva det innebærer.

krystallhealing

Vår spirituelle verden

Vi mennesker har et helt utrolig livsaspekt og sanseapparat. Vi har en sjel, et underbevisst sinn, en bevissthet og et daglig liv. Sjelen vår har vi med oss inn i livet fra dag en, så den er grunnessensen. Den er vår dybde og evne til kommende innsikt i oss selv og andre. Vår bevissthet gir oss evnen til å fokusere på gitte ting. Vårt undervisste sinn er våre følelser tanker som ligger mellom sjelen og bevisstheten. Det daglige liv er her og med bevisste planer og mål som påvirker hverdagen i forhold til de valg vi tar. Vi er ikke bare celler og en fysisk kropp med en hjerne. Vi er først og fremst sjeler forbundet til en fysisk kropp. Vi er tanker og følelser.

Hjernen vår kan vi sammenligne med et operativsystem tilknyttet en enormt stor database. Databasen er hukommelsen som befinner seg på underbevisst plan og på energiplan. Sjelen vår knytter seg til dette og sinnet blir en slags mellomstasjon som tolker og filtrerer kommunikasjonen mellom det fysiske og det åndelige. Vi er ekstremt komplekse og utrolig unike. Vi starter alle med forskjellig utgangspunkt, like forskjellig som vi blir. Vi er delvis Guds barn og delvis menneskebarn. Vi kan si at Guds barn er sjelen og menneskebarnet er den fysiske kroppen med operativsystemet. Uten sjelen og sinnet som en følelsesmessig tolk hadde vi kanskje oppført oss som følelseskalde korrekte roboter. Sjelen og sinnet gjør at vi reflekterer, som om vi har en tankemotpol som vurderer tilbake. Vi føler ikke emosjonelle følelser fysisk, men gjennom energiene våre og auraen .

Hva er energikroppen vår?

Energikroppen, også kalt det eteriske legeme ligger nær kroppen vår, faktisk helt ned på huden. Denne energikroppen, ser jeg som en slags fuktig plastikkaktig sparkebukse med glidelås midt foran. Det spesielle spiralformede mønsteret  er så tett at det lukker seg til en helhet. Dette mønsteret er bygd opp av energispiraler som går fra føtter til hodet og armer. En psykisk kropp som de fleste ikke kan se med det blotte øye. Dette energilegemet styrer det autonome nervesystemet som igjen snakker med de mer fysiske nerver. Det påvirker det funksjonelle i muskler og sener og er med å styre bevegelser og balanse, samt fysisk koordinasjon og motorikk. Denne energikroppen kan også sammenlignes med et nettverk av tråder eller telegraflinjer. Dette nettverket, telegrafen gjør at hjernen kommuniserer med kroppen og at signalene når fram der de skal. Denne energikroppen er ikke din samvittighet, dine følelser eller indre kvaliteter. Den bare sender videre og oppfører seg mer som en transformator. Energikroppen tar inn signaler både fra kroppens indre  og signaler utenfra. Når du er fysisk syk mister energilegemet lyset og bli mattere og gråere.

Hvordan er vi plassert i jordens aura ?

Gjennom sinnet er vi forankret i sjelen som igjen er forbundet med de universelle energier og andre energiplan. En kan si at sjelen er forbundet med Guds rike som den høysete energi og kraft, men en kan og kalle det jordens magnetiske energifelt. Det er energien rundt oss som ligger mellom oss alle og alt annet levende. Dette energifeltet blir som en stor aura hvor jorden, selve kloden er holdepunktet. Jordens energifelt har en motstand fordi det er et elektromagnetisk energifelt. Når vi blir født tar vi en liten plass til oss selv i dette feltet samtidig som en del blir vårt private felt og aura. Grunnen til at vi kan stå oppreist er den elektromagnetiske motstanden rundt oss og tyngdekraften som trekker oss ned. Slik jeg ser det, fortrenger et menneske ved fødsel en plass i jordens aura på lik linje som vi gjør i vann (Newtons lov). Sjelen og dens styrke, kvaliteter og følelser ligger ut forbi oss og rundt oss og skaper et personlig felt som vi kaller aura. Vi er etter min mening forbundet med sjelen via øynene og hjertet. Panne chakra og det tredje øye styres av sinnet vårt og evnen vår til å kommunisere med oss selv og vår sjelside sammen med hjertet. På en måte kan det beskrives som en døråpner.

Hva styres av leverenergien og solar plexus energisenteret?

Fysisk sett er leveren er kroppens kraftstasjon og vårt viktigste organ. Leverenergien p energinivå styrer sinne, eggstokker og livmor, våre drømmer, lager og sender smøre stoffer til muskler og ledd med mer, og sender energi videre til hjertet, samtidig som den er kroppens filter mot giftstoffer vi inntar og involvert i fornyelsesprosessen. Leveren beskytter kroppen og kommuniserer med alle andre organer og kroppsdeler. Leverenergien blir nedsatt av eks. antidepressive medikamenter og narkotika. Dette kan komme til uttrykk i et lite kroppsspråk og en mer monoton stemme. God leverenergi gir oss følelser som bla stor entusiasme og livlig kroppsspråk.

Hvordan påvirker leverenergien oss emosjonelt?

En aktiv leverenergi skaper drømmene dine, den sender energi til hjertet og er med å styre din emosjonelle hverdag. Når du går på antidepressive medikamenter, skrur hjernen av mottakerantennen og ignorer signaler fra blant annet energiene som styrer leveren. Leveren får dempet signalene som forteller den hva den skal gjøre og gjør en dårlig jobb. Hele energiprosessen blir annerledes. Hvert organ i kroppen er med å skape følelser i oss, og de har alle en motsatt følelse. Med det mener jeg at alle positive følelser har en motsatt negativ. Hat er for eksempel det motsatte av kjærlighet. Så hvis et organ vanligvis sender ”ja det kan jeg ”følelser” kommer i ubalanse eller blir sykt, vil det sende ut negative følelser som ”nei det orker jeg ikke”. Når et organ kommer i ubalanse sendes signaler om dette gjennom energiene med en gang, men det kan gjerne ta 10 år før legene vil kalle organet sykt. Da er ubalansen blitt så stor at organet har blitt fysisk sykt og da er det fysisk påviselig. Organisk syke blir vi når organet slutter å virke slik det skal, eller når det har kjørt på feil energisignal så lenge at det gir opp, resignerer eller blir sint, det vil si ekstremt stresset. Det sitter sykdommer i begge ender, og før de oppstår så får vi stressymptomer i energiene som slår ut psykisk den ene eller den andre vei. Over-lystighet eller passivitet er begge to unormale følelsesmessige tilstander. Det samme er overdreven oppstemthet eller ekstrem sløvhet.

Vi mennesker er unike vesener

Mennesket er suverent overlegne i dyreriket pga intelligensen, og evnen til å måle tid, framtid, her og nå, fortid, timer, sekunder etc. Vi har en dags bevissthet som dyr ikke har. Dyr kan angre, bli sinte, fornærmet og såret, og ja de kan og bli flaue, men de lagrer ikke disse følelsene på samme måte som oss. De kan reflektere over ting, og de føler mens ting skjer, men de vet ikke at i dag er i dag og dagen etter er i morgen. Det er der vi har selve livet. Vi kan tenke i dag på det som skjedde i går, mens vi og planlegger i morgen. Vi har en skaperevne og fantasi som er helt fantastisk når vi ikke bremser den. Dyr lever mest på instinkter. Vi mennesker har så utrolig mange muligheter og egentlig ingen begrensninger utenom vår egen vilje og fantasi. Vi er unike, du er unik. Vi lever bevisste liv og kan ta bevisste valg. Problemet er at vi ofte ikke tør å velge det vi egentlig vil, at vi ikke har tro nok på oss selv og tenker for negativt.

Legg igjen en kommentar