Healing

healing_dreamHealing er kjent som en helhetlig behandlingsmetode og brukes både ved fysiske, psykiske, sosiale og følelsesmessige problemer.
Healingenergi kan beskrives som en positiv ladet universell lysenergi som healeren kanaliserer ned og sender til klienten samtiidig som healeren jobber med å løsne på blokkert energi. Healing brukes til å balanseres og lade ditt energisystem.

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen, vårt elektromagnetiske felt, er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, hvor vi blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen. Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, vi føler oss sterk, vital og sunn. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert fremtre. Vi antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster. Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen.

Som naturlig healer har jeg evne til å sanse disse energiforstyrrelsene, også kalt blokkeringer, og leder energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Under healingen jobber jeg med å løse opp slike blokkeringer i energiene, samt å lede energi til klientens kropp. iStock_000007791543XSmallBlokkeringer skaper ubalanser på ulike plan som over tid kan forårsake mer alvorlige problemer. Healing går ut på å få energiene til å flyte fritt. Når energiene flyter fritt vil balansen i energiene gjenopprettes. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen. Les mer om mine evner. Les mer om Reconnective Healing.

Fjernhealing

Fjernhealing kan benyttes på lik linje med vanlig healing. Når man fjernhealer gjøres dette i sanntid, dvs at det starter i nøyaktig samme øyeblikk på deg selv om du er langt unna. Når man fjernhealer er man på en måte koblet på via en kollektiv bevissthet som forbinder oss alle. Les mer om fjernhealing.

Healing erstatter ikke skolemedisin/legehjelp og spørsmål vedrørende medisinsk vurdering må eventuelt tas opp med din lege.

Hva skjer når du kommer for å få healing?

Under behandlingen har du klærne på og står, sitter eller ligger. Du bør ha på klær som føles behagelig og som ikke strammer slik at du får fullt utbytte av behandlingen. Du vil få et teppe over deg om du ønsker dette. Det vil være en behagelig og varm atmosfære i rommet og gjerne avslappende musikk. Noen mennesker føler seg litt tunge og avslappet under eller etter behandlingen, andre føler seg lette. Noen ganger vil man merke at ens tilstand kan bli først forverret før den blir bedre. Det er fordi energien går dit den trengs mest og den setter i gang sirkulasjonen som skaper endringer. Noen føler de vil sove eller hvile etter en slik behandling, andre blir mer energiske. Det er viktig å drikke mye vann i etterkant. Dette fordi det skjer like mye en fysisk rensing som åndelig og mentalt.

Legg igjen en kommentar