Fjernhealing

Fjernhealing er et flott tilbud til de som ikke kan komme til meg. Fjernhealing kan brukes på lik linje med vanlig healing. Når man fjernhealer gjøres dette i sanntid, dvs at det starter i nøyaktig samme øyeblikk på deg selv om du er langt unna. Når man fjernhealer er man på en måte koblet på via en kollektiv bevissthet som forbinder oss alle. Når jeg healer eller fjernhealer sender jeg lys og energi til den jeg behandler. Under fjernhealing fokuserer jeg på de områder i energifeltet til klienten som er blokkert. Med det mener jeg at områder kan ha for lite eller for mye energi av ulike årsaker, eller det kan være forskyvningert i energiene / meridianerne. Alle blokkeringer hindrer lys og informason til kroppen, psyken og cellene som gjør at kroppen får feil, for lite eller forvrengt informason. Se tilbakemeldinger

Om menneskets energier Mennesket har i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp (aura), også kalt elektromagnetisk felt som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, hvor vi blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen. Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, vi føler oss sterk, vital og sunn. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert fremtre. Det vi kaller sykdom er ubalanser som kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen.

Som healer sanser jeg disse energiforstyrrelsene, også kalt blokkeringer, og leder energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Under healingen jobber jeg med å løse opp slike blokkeringer i energiene, samt å lede energi til klientens kropp. Blokkeringer skaper ubalanser psykisk og/eller fysisk som kan skape store ubalanser i kroppen over tid. Healing går ut på å få energiene til å flyte fritt. Når energiene flyter fritt vil balansen i energiene gjenopprettes. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen. Les mer om mine evner. Les mer om Reconnective Healing.

Hvordan foregår en fjernhealing?

Hva gjør jeg egentlig? Jeg kobler meg på mennesket eller dyret via et bilde eller en personlig gjenstand. Jeg opplever at alle dyr og mennesker har sin egen unike frekvens, og denne føler jeg når jeg holder i bildet (eller ser) eller gjenstanden. Når jeg kjenner at jeg har forbindelse går jeg inn mentalt, ser via mitt indre syn og føler på energiplan. Jeg bruker tankekraft til å løse opp blokkeringer samtidig som jeg sender inn energi og lys.

Hvis du ønsker fjernhealing så ringer du til meg eller en epost slik at vi kan avtale dato og tid. Det gjør at vi begge får ro når healingen utføres og at energiene kan jobbe uforstyrret. Når du mottar fjernhealing kan du oppleve varme eller kulde, kanskje smerter eller trykk på kroppen, vibrasjoner mm. Derfor er det viktig at den som mottar healingen roer seg ned på et fast tidspunkt og gjør seg klar til å ta imot healingen. Jeg tilbyr fjernhealing til de som av ulike årsaker har problemer med å komme fysisk. Jeg foretrekker da å få tilsendt et bilde fordi det er min beste måte å «koble på» ditt energisystem. Bildet bør være av nyere dato og sendes enten til min mobil: 92298517 eller til e-post: healing@citrinen.net. Det er viktig at bildet er en original kamerafil fordi den har høyest frekvens og gjør kontakten enklere for meg. Jeg gir fjernhealing til både dyr og mennesker. Pris? se priser. 

Se tilbakemeldinger

Legg igjen en kommentar