Tankens kraft

Hvordan ditt tankemønster påvirker deg og dine omgivelser.

Hvilke energifrekvenser skaper våre tanker?

Med våre tanker skaper vi energier som sender ut positive eller negative vibrasjoner– for både oss selv og andre. Hvordan vi har det og mestrer hverdagen, avhenger av hvilke energimønster og vibrasjoner våre tanker skaper og sender ut til omverden. Vi kan observere og bli kritisk til våre tanker og ta ansvar for det vi sender ut og for det som skjer rundt oss og i oss. Ved å bli bevisst på hvordan vi påvirker det som skjer kan vi endre livet vårt. Bruker vi vår energi til å bekymre oss om alt vi ikke har, kan eller får til, vil vi bremse vår egen positive utvikling. Bruker vi energien på å være sint og bitter, vil lykken passerer oss fordi vi er full av selvforrakt. Vi vibrerer da på en lav frekvens som gjør at det ikke er mulig å oppnå en kjærlighetsfull og harmonisk tilstand.

Vi kan hele tiden velge å ha det annerledes ved å endre det vi sender ut. Vi kan endre våre tanker og intensjoner slik at energimønsteret blir mer positivt. Resultatet blir at vi vil tiltrekke oss det som er mer positivt og til nytte for oss, slik at vi kan leve et mer tilfredsstillende liv. I denne prosessen møter vi ofte på opplærte tankemønster som er vanskelige å omprogrammere, og ønsket om å hoppe over det som er ubehagelig vil ganske sikkert melde seg. Her finnes ingen snarveier. Skyver vi konstant til side det vi er redd for, vil vi til slutt skape mer dramatiske situasjoner, som f.eks. alvorlige sykdommer, økonomisk krise, identitetskrise o.l. – som gjør at vi blir nødt til å ta ett oppgjør med oss selv og vår fortid. Hvordan vi velger å gjøre det og hvor lang tid vi bruker på dette, spiller ingen rolle.

Det viktige er at vi til slutt gjør de endringer som må til for å bli i stand til å leve i en mer tilfredsstillende og oppfyllende hverdag. En hverdag vi gleder oss til å våkne opp til! Når vi gir ut fra kjærlighet og overflod, skaper vi en energi tilstand som setter oss i stand til å ta imot. Når vi gir, får vi rett og slett mer. Når vi holder tilbake informasjon og nøkler til vekst fordi vi ønsker å kontrollere andre, vil det slå negativt ut på oss selv. ”Vi får det vi gir”.

Legg igjen en kommentar