Metafysikk og spiritualitet

Her har du spørsmål og svar

Hva er Metafysikk?

Metafysikken svarer på spørsmålet «Hva er». Den omfatter alt som eksisterer, liksom selve eksistensens natur. Den forteller om verden er virkelig eller bare en illusjon. Metafysikk er et grunnleggende syn på verden rundt oss. Metafysikken undersøker naturens grunnprinsipper,  prinsipper om all eksistens som ultimativ virkelighet, kunnskap, væren og universets natur. Den er en filosofisk doktrine om at alle ting er en del av en stor kilde. Metafysikk er et trossystem, og den dekker et bredt spekter av ideer og konsepter i tillegg til å gi en mental disiplin som vi vanligvis referer til som «The Science of Being». Den gamle setningen: «kjenn deg selv» er et apropos for en person som praktiserer metafysikk. Metafysikk er en måte å tolke og forstå livet på det fysiske, mentale, følelsesmessige og spirituelle plan. Les mer

Hvorfor er positiv tenkning viktig for en metafysiker?

Positiv tenkning er viktig fordi metafysikk lærer oss at sinnet kontrollerer virkeligheten. Hvis du tenker det, blir det slik. Vi oppfordrer oss selv til å tro på det beste slik at vi kan manifestere dette inn i livet vårt. Vi vet at at godhet tilsynelatende ikke skjer bestandig, og vi vet også at det er slik fordi vår tolkning av god ikke alltid er den samme som Universets. Det guddommelige vet hva som er best for vårt høyere selv , og det er det beste for kroppen, sinnet og sjelen vi prøver å oppnå. Det som tilfredsstiller oss i et øyeblikk, tilfredsstiller oss ikke alltid i det neste Gud, den evige, kilden, vet alltid hva som er vårt ultimative beste. Når vi ber sier vi:  «Din vilje skje». Siden vi skaper vår egen verden, er vår holdning til vår verden alt det vi kan kontrollere fullstendig, , og det er nøkkelen til å skape den beste verden for vår sjel.

Hva slags Gud tror metafysikere på?

For metafysikeren er Gud den kreative, aktive kraften i universet fra hvor alt vitenskapelig, naturlig og spirituelle lover har oppstått. Denne fordelaktige kraften skaper i dag et vennlig univers som det var i begynnelsen. Jo mer vi går inn i stille meditasjon og søker denne forbindelsen med Gud, jo mer vet vi, jo større blir vår bevissthet. En vidunderlig usynlig kraft er levende og aktiv gjennom oss. Livet er en dyrebar gave fra den kreative intelligensen til Gud, kilden. Vi uttrykker best kraften gjennom kjærlighet, forståelse, visdom og sannhet. Hver kreativ tenker vet at det er en kilde et eller annet sted inni i oss. Hvert barn vet at han eller hun alene ikke er nok. Vi er ikke alene. Gud, kilden, blir referert til i ulike religioner med forskjellige navn, men det er den samme guden, kilden. Skaperen av alt som er.

Hva er meditasjon?

Meditasjon er en valgt tid hvor man går inn i en avslappet tilstand i seg selv for å dvele i stillhet og å bli økende mer bevisst på den guddommelige kraften i seg selv. Meditasjon er en nøkkelkomponent til metafysikk siden det er den eneste viktige handling i en metafysikers liv. Alle de store helgener og mystikere har fortalt at dere stille tid med å praktisere Guds nærvær var den viktigste erfaringen i deres søken etter å komme nærmere Gud. Meditasjon brukes til å roe seg selv ned fra alle eksterne forstyrrelser rundt som TV, telefon, mm og internt (tanker om daglige gjøremål som skole, jobb, husarbeid, økonomi, folk, mm) for å bli mer bevisst på den indre verden av stillhet. I stillheten kan man realisere en forbindelse med universet og vanligvis med alt liv. Denne stille tiden gir en mulighet til fornyelse for energi og helsetilstand gjennom avslapning. Nye studier på stressdemping har vist konkluderende resultater i forhold til terapeutisk effekt på demping av høyt blodtrykk, migrene og hodepiner, samt andre stressrelaterte problemer. Den meditative tilstanden er den beste plassen for å løse sine utfordringer og å få ny innsikt i livets kompleksiteter.

Tror metafysikere på bønn?

Metafysikeren tror på bønn, en slags bønn som kalles affirmasjoner, som er enkle påstander om sannhet. Eks: «Jeg forstår at mystisk enhet er enhet (oneness) med Gud og alt som er.» Eks 2: » Jeg gir opp min personlige og dødelige bevissthet til den guddommelige vilje som er kanalisert i meg gjennom mitt høyere selv.»

Tror metafysikere på reinkarnasjon?

De fleste metafysikere tror på reinkarnasjon.  Livets syklus er et gjennomgående tema i mange religioner, til og med i den tidlige kristendom. Mer en 3/4 av verdens befokning tror på en slags form for reinkarnasjon. Ideen om at tidligere liv påvirker dette, er veldig viktig når vi forstår det ubevisste sinn og dets verdi til oss som en slags hukommelsesbank eller båndopptaker. Hvis tanker fra tidligere liv blir fanget der, må vi forstå hvordan de påvirker dette livet. og vår respons til nåværende situasjoner. Mange har hatt fornemmelser fra tidligere liv under meditasjon . Denne teamet er absolutt verd en videre forskning og mye av det forskes på allerede. Les mer.

Tror metafysikere på ESP?

Mange metafysikere tror på ESP (Extra Sensory Perception). Alle er åpne for tanken om at det er mulig. Rådgivning som tillater en person å berøre andre mentale konsepter er en form for ESP. Som for eks å kunne gi informasjon om historien til en gjenstand ved å holde i den. Klarsynte som har mer evner enn vanlig kan ofte tune inn på et annet bevissthetsnivå og deretter dele verdifull innsikt. Mange inspirerende mennesker som Kristus, Buddha, Mohammed, osv, ga i sin tid slike «readings» for å dele sin forståelse av livet og for å hjelpe folk med å anvende disse prinsippene til et bedre liv. Dette er en av måtene vi bruker det universelle sinn. Mange moderne metafysikere undersøker og praktiserer slike paranormale temaer som mental telepati, precognition, psychism, astral projeksjon, samt alternativ healing, for å nevne noen.

Tror metafysikere på healing?

Metafysiker har opp gjennom tidene praktisert det som du kjenner som troshealing. Med Gud, det guddommelige høyeste, er alt mulig. Det eksisterer en bred variasjon  av healing metoder i dag, og tro er en stor ingrediens når man mottar healing fra enhver av disse. En sterk lengsel etter å gi oss denne guddommelige tilstanden er enda viktigere..

 

 

Hva er aura?

Aura er et lysende energifelt som omgir alt levende og alle gjenstander. Dette lyset, denne enrgien er faktisk et elektromagnetiske partikler som vibrerer på en høyere frekvens enn massen den omgir.  Metafysikere har visst om aura i århundrer, men bare i de senere år har den vitenskapelige verden annerkjent dens eksistens. Nå, gjennom Kirilian fotografering, kan vi fotografere og se endringer i en aura i forbindelse med påvirkning fra helse, følelser og sinnets tankemåte. Det trengs fortsatt mye forskning på dette feltet..

Innvolverer metafysikere seg i trening for velstand og overflod?

Metafysikere tror at livet er rikelig. Vi trenger ikke å være fattige for å være spirituelle. Målet er å ha «alt vi trenger og ønsker».  Vi kan stoppe flyten av godt hvis vi hamstrer eller er grådige. En stor del av tenkningen om velstand gir og lar denne flyten komme til oss. ideer er energi og energi kan konverteres til verdslige ting eller artistiske kreative konsepter. Jakten på Gud tas med overalt inn i markedsplassen, skolen og menneskelige relasjoner. Gjennom guddommelig inspirasjon kan sinnet vårt gi oss overflod for alle. For å oppnå denne velstanden bruker vi meditasjon, bønn og kreativ visualisering.

Har metafysikere Guruer?

En Guru er kun en lærer. Noen folk innen metafysikk har Guruer, men de fleste har ikke. Vi finner ofte folk som studerer med forskjellige lærere. Hver enkelt person kan inspireres på egenhånd og bli sin egen lærer. Den store hengivenhet som Østens guruer underviser i viser at en metode kan være viktig for menneskers vekst og spirituelle utvikling. Det er mye å lære fra en som har reist «sannhetens vei» lengre enn deg. Ingenting er mer inspirerende enn et spirituelt liv som er vellevd, men husk, ditt selvansvar kommer alltid først.

Er der metafysiske lover og regler som må følges?

Det finnes ikke noen strenge regler for en metafysiker. De fleste metafysikere har utviklet en standard levemåte for seg selv basert på de universelle lover. Disse lovene er retningslinjer til vår bevissthet. Basert på individets rett til den frie vilje, velger vi selv hvordan vi vil forme vår egen filosofi og retten til å bestemme våre egne livsbetingelser. For hver handling er det en motsatt reaksjon. Vi kaller dette en universell lov, «Loven om årsak og virkning», eller som man ofte sier, «Som du sår skal du høste». Det er ikke mulig å unnslippe ansvaret for reaksjonen til en handling, det er alltid en reaksjon til enhver handling. Dette inkluderer også det du tenker. Dine tanker reflekterer tilbake til deg. Dette er «Loven om tiltrekning». Les mer

Har vi fri vilje, eller er alt skjebnebestemt?

Dette filosofiske spørsmålet er en merkelige motsetning i studiet av metafysikk og fri vilje. Noen metafysikere vil argumentere at et rasjonelt univers alltid er basert på årsak og virkning. Det vil si at enhver effekt har en forutbestemt årsak helt tilbake til den første årsak som er Gud, eller det guddommelige. Uansett om visse ting som oppstår i livet kan virke forutbestemt, har vi den frie vilje. Dette er veldig viktig. Ettersom tiden går vil vår evne til å manifestere ting og situasjoner akselerere så fort at vi vil se at vi kan skape og manifestere resultater raskt og enkelt. Hvis vi kan tilføre slike endringer, så betyr det at vi faktisk har fri vilje.

Påstår metafysikken å være den enste veien til sannhet?

Det er mange måter å føre et etisk liv. Hver og en må finne sin «rette vei». Den metafysiske søken har tatt oss med inn i hvert hjørne av verden i menneskesinnet for å finne svar på meningen med livet og vårt forhold til det guddommelige.

Hva er Animisme?

Animisme er å forstå at alt er levende. Stenen, treet, skyen på himmelen og månen har alle en spirit, en energi som vi kan kommunisere med hvis vi tror vi kan. Animisme er den originale verdensomspennende religionen. Helt siden alle menneskelige kulturer levde sammen med naturen for tusen, til og med millioner av år siden, har ethvert menneske hatt en animist i hjertet.

Back to top

Legg igjen en kommentar